Over Opportunity Vastgoed

Over Opportunity Vastgoed

Opportunity Vastgoed B.V. is een private vastgoedonderneming gevestigd in Amsterdam en richt zich op investeren, beleggen en herontwikkelen, alsmede het asset management van commercieel vastgoed in Nederland. De focus van Opportunity Vastgoed is het optimaliseren van de bestaande vastgoedportefeuille evenals verwerving van nieuw kwalitatief hoogwaardig vastgoed in met name de Randstad regio.

Investeren en exploiteren

Investeren en exploiteren

Samen met onze dochtermaatschappijen investeert Opportunity Vastgoed B.V. in commercieel en residentieel vastgoed. De huidige portefeuille is volledig opgebouwd uit kantoor- en bedrijfsruimten, winkels en woningen in Nederland. Het zwaartepunt ligt in de Randstad regio.

Optimaliseren bestaande portefeuille

Optimaliseren bestaande portefeuille

Opportunity Vastgoed B.V. richt zich op het optimaliseren van de bestaande portefeuille. Dit doen wij onder andere door het reduceren van expiratierisico's en het verhogen van de bezettingsgraad. Wij hebben de portefeuille verdeeld over verschillende sectoren, zodat het risico gespreid is. Bij het exploiteren van ons vastgoed, hechten we veel waarde aan de tevredenheid van onze huurders. Daarom houden we daarbij nadrukkelijk rekening met hun specifieke wensen en bedrijfscultuur.

Bewezen goede vestigingslocaties

Bewezen goede vestigingslocaties

Ons investerings- en desinvesteringsbeleid is met name gericht op het verhogen van de kwaliteit van de gehele portefeuille. Hierbij focussen we op eindbeleggingen in bewezen goede vestigingslocaties met voldoende marktwerking.